Thiết bị đo

Thiết bị đo đa năng EM 5510

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo đa năng.

Thiết bị đo độ ẩm MD 2G

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo độ ẩm.

Thiết bị kiểm tra độ ẩm Extech

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo độ ẩm.

Thiết bị đo độ ẩm ESUN EM4808

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo độ ẩm.

Thiết bị kiểm tra Smart Sensor AR813

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo ánh sáng.

Thiết bị kiểm tra độ sáng LX 1010BS

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo độ sáng.

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm HTC-1

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm.

Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm HC-520

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo độ ẩm và nhiệt độ.

NestAmp Sound Detector FSD-Q5

Giá: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra âm lượng loa.

Thermometer UNI-T UT 300A

Giá: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra nhiệt độ.

USB theo dõi độ ẩm và nhiệt độ

Giá: Liên hệ

theo dõi độ ẩm va nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm MGL H105AB

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo độ ẩm và nhiệt độ