Âm li

Âm ly Qyan X1

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến.

Âm ly Qyan X2

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến.

Âm ly Qyan X3

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến.

Âm ly NestAmp A4

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến.

Âm ly NestAmp A6

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến.

Âm ly NestAmp A8

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến.

Âm ly NestAmp A14

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến.

Âm ly NestAmp A18

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà yến

Âm ly Nikkodio 1111

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến.

Âm ly Nikkodio 303

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến

Âm ly Nikkodio 5201

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến

Âm ly Swallow SS 33

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến

Âm ly SkySound KX 6

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà Yến

Âm ly Swallow SS 60

Giá: Liên hệ

Âm ly dùng trong nhà yến

Âm li Swallow SS 99

Giá: Liên hệ

Âm li dùng trong nhà Yến.

Thiết bị thử chim Yến

Giá: Liên hệ

- Dùng trong thử chim Yến.

Swiftpro PA System

Giá: Liên hệ

Âm li chuyên dùng cho nhà nuôi Yến. Với công suất cao, được các chuyên gia nhà Yến tin dùng. Có 2 loại: PA 3500, PA 1800, PA...