USB theo dõi độ ẩm và nhiệt độ

Giá sản phẩm Liên hệ
Mô tả theo dõi độ ẩm va nhiệt độ
Nội dung Gắn trên khung gỗ đễ theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong nhà Yến.
Thông số kỹ thuật
Liên hệ

Địa chỉ: 8A/6 Khu vực 6, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ

CTY. Yến Sào Kim Xuân: 07103 899 055

Anh Chổ: 0939 991 722

Anh Vũ: 0939 57 34 11