Suara Burung BNS12

Giá sản phẩm Liên hệ
Mô tả Tiếng Yến giành cho nhà nuôi Yến. Tiếng Yến được giới thiệu bơi Nest Tech System, được lọc tạp ậm với công nghệ cao, tiếng trong , hay.
Nội dung Tiếng Yến được giới thiệu bởi Nest Tech System, được lọc tạp âm với công nghệ cao, tiếng trong và hay. Bao gồm có tiếng Yến trong như: 227B,.... Ngoài ra, có nhìu loại tiếng ngoài khác như: PSG, NTSG 2, AK 2010,HY,BGN9,HF7G, .... 
Thông số kỹ thuật
Liên hệ

Địa chỉ: 8A/6 Khu vực 6, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ

CTY. Yến Sào Kim Xuân: 07103 899 055

Anh Chổ: 0939 991 722

Anh Vũ: 0939 57 34 11