Quạt thông gió NestAmp B330

Giá sản phẩm Liên hệ
Mô tả Quạt thông gió.
Nội dung Dùng cho thông gió nhà nuôi Yến, giảm nhiệt độ nhà Yến.Dùng cho thông gió nhà nuôi Yến, giảm nhiệt độ nhà Yến.Dùng cho thông gió nhà nuôi Yến, giảm nhiệt độ nhà Yến.
Thông số kỹ thuật
Liên hệ

Địa chỉ: 8A/6 Khu vực 6, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ

CTY. Yến Sào Kim Xuân: 07103 899 055

Anh Chổ: 0939 991 722

Anh Vũ: 0939 57 34 11